Lập Phiếu xuất hàng NV: THU NGÂN (BÁN THỬ) POS: (BÁN THỬ) Kho: (BÁN THỬ)
TT Mã hàng hóa Barcode Tên hàng hoá Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thành tiền
 Nhập vào
 
Khuyến mại
 

Hướng dẫn
F2

Phiếu mới
F3

Barcode
F5

Undo
F6

Thanh toán
F7

Kết thúc&In
F9

Thoát
ESC
Cộng tiền hàng:
Chiết khấu:
Khách phải trả:
Tiền khách đưa:
Tiền trả lại khách:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁN THỬ

ĐỂ IN ĐƯỢC HÓA ĐƠN CUỘN TRÊN GIAO DIỆN 'BÁN THỬ', bấm vào [Hiển thị phần hướng dẫn In]

HƯỚNG DẪN THAO TÁC 'BÁN THỬ':
BƯỚC 1. Quét barcode vào ô Nhập vào.
Nếu không có đầu quét barcode, bạn copy-paste một vài barcode sau:
8934868500636
8936021710081
8936021710098
9555567503392
9555567501442

Sau khi paste thì bấm Enter.

BƯỚC 2. Nếu số lượng muốn bán lớn hơn 1, nhập số lượng muốn bán vào ô Nhập vào, gõ Enter.

BƯỚC 3. Để thực hiện bước thanh toán, bấm phím F7 rồi nhập vào số Tiền khách đưa ở ô Nhập vào, gõ Enter.

BƯỚC 4. Bấm phím F9 để in ra hóa đơn thanh toán.

Đây là giao diện bán thử, không hỗ trợ các chức năng khác như áp dụng khuyến mại,...
Để xem lại nội dung hướng dẫn này, bấm phím F2.
Bấm phím Escape hoặc bấm chọn menu Thoát ESC để đóng giao diện BÁN THỬ.

Bạn có thấy máy in đã in ra được hóa đơn cuộn chưa?
BẠN VỪA SỬ DỤNG THÀNH CÔNG CHỨC NĂNG BÁN THỬ
và đã in thử ra hóa đơn bán lẻ trên giấy cuộn.
Bạn có muốn tìm hiểu về các gói phần mềm bán lẻ của iKinhDoanh không?!
Nếu có, bấm vào nút "Tôi muốn". Nếu không, bấm nào nút "Để sau". Cảm ơn bạn.